Právní služby

Advokátní kancelář Mgr. Bc. Veroniky Polákové se věnuje generální praxi, převážně ovšem poskytuje právní služby v níže uvedených oblastech. Pokud se Vám nepodaří svůj právní problém pod níže uvedené podřadit, přesto můžeme doporučit advokátní kancelář kontaktovat. Jestliže se skutečně ukáže, že daná záležitost nespadá do naší právní agendy, můžeme Vás nasměrovat za jiným odborníkem nebo poradit, na jakou instituci se máte obrátit.

Naše advokátní kancelář provádí právní služby především v těchto právních oblastech:

Oblasti právní praxe

Občanské právo

Občanské právo

Smluvní vztahy, sepis a revize smluv, dohod (vč. posuzování a výkladu uzavřených smluv), spotřebitelské smlouvy, závazkové vztahy, postoupení pohledávek, zajištění závazků atd.;

Svéprávnost, opatrovnictví fyzické a právnické osoby, vlastnické právo, podílové spoluvlastnictví, sousedská práva, věcná břemena, zástavní a zadržovací právo;

Právní vztahy k nemovitým věcem, návrhy na vklad údajů do katastru nemovitostí, nájemní smlouvy, kupní smlouvy, smlouvy o dílo;

Vymáhání pohledávek;

Výkon rozhodnutí a exekuce, zastupování před soudy a správními orgány, jednání s protistranou (vč. mimosoudního řešení sporů) atd.

Obchodní právo

Obchodní právo

Obchodní společnosti a družstva, zakládání a zrušení vč. likvidace obchodních korporací, změny v osobní a majetkové účasti, právní vztahy mezi společníky, zápis údajů do veřejných rejstříků;

Smluvní vztahy, sepis a revize smluv, dohod (vč. posuzování a výkladu uzavřených smluv), spotřebitelské smlouvy, závazkové vztahy vč. postoupení pohledávek, zajištění závazků atd.;

Vymáhání pohledávek, nekalá soutěž;

Výkon rozhodnutí a exekuce, zastupování před soudy a správními orgány, jednání s protistranou (vč. mimosoudního řešení sporů) atd.

Trestní právo

Trestní právo

Obhajoba v přípravném řízení, obhajoba v řízení před soudem, řádné a mimořádné opravné prostředky, otázky týkající se vazby a výkonu trestu (příp. ochranných opatření), obhajoba mladistvých, zastoupení poškozených v trestním řízení vč. přihlašování nároků na náhradu škody, trestní oznámení atd.

Rodinné právo

Rodinné právo

Rozvod sporný a nesporný, společné jmění manželů, majetkové vztahy mezi manžely, vyživovací povinnost, úprava poměrů nezletilých dětí;

Zastupování před soudy a správními orgány, jednání s protistranou (vč. mimosoudního řešení sporů) atd.

Pracovní právo

Pracovní právo

Vznik pracovního poměru, pracovní smlouva (a další smlouvy), dohody o činnostech konaných mimo pracovní poměr, ukončení pracovního poměru, vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, náhrada škody;

Zastupování před soudy a správními orgány, jednání s protistranou (vč. mimosoudního řešení sporů) atd.

Insolvenční právo

Insolvenční právo

Přihlašování pohledávek, incidenční spory, zastupování před soudy atd.

© ARSYLINE 2024
Upozornění
Zavřít