Mgr. Bc. Veronika Poláková

Mgr. Bc. Veronika Poláková, advokátka, absolvovala v roce 2015 Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kde získala titul Mgr. Tématem její diplomové práce bylo „Postavení svědka v trestním řízení“. Již během studií absolvovala odborné stáže na Okresním soudě v Opavě, Krajském soudě v Ostravě – pobočka v Olomouci, pracovala ve stavební společnosti, což vše přispělo k rozšíření jejich profesních obzorů. Během studií působila i jako praktikantka v advokátní kanceláři v Opavě, což značně pozitivně ovlivnilo její rozhodnutí stát se advokátkou. Po absolvování právnické fakulty působila jako advokátní koncipientka v advokátních kancelářích v Ostravě a Opavě, kde získala zkušenosti z advokacie. V průběhu své koncipientské praxe si dále rozšiřovala své odborné znalosti studiem oboru „Podniková ekonomika a management“ na škole Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., kde absolvovala v roce 2017 s červeným diplomem a získala titul Bc. Tématem její bakalářské práce bylo „Ženy v politice“.

Mgr. Bc. Veronika Poláková úspěšně složila advokátní zkoušky s prospěchovým stupněm „prospěla výtečně“. Po složení advokátního slibu si založila svou vlastní advokátní kancelář. Svou praxí se zaměřuje převážně na občanské, obchodní, trestní, pracovní a rodinné právo. Své klientské základně nabízí široké spektrum znalostí a zkušeností. S ohledem na své další vzdělání v oblasti ekonomiky a managementu může i svým klientům z řad podnikatelů nabídnout komplexnější pohled na právní problematiku, což navíc ještě umocňují i její osobní zkušenosti zaměstnance ve stavební společnosti.

Mgr. Bc. Veronika Poláková se ve svém volném čase věnuje i svým zálibám, když v praxi využívá i takto získaných informací při právním poradenství svým klientům. Mezi její záliby mimo jiné patří výtvarné umění, divadlo, hudba, literatura, lyžování, plavání, cestování a samozřejmě její rodina.

Mgr. Bc. Veronika Poláková

Mgr. Bc. Veronika Poláková

Advokátka

© ARSYLINE 2024
Upozornění
Zavřít