Trestní právo

Obhajoba v přípravném řízení, obhajoba v řízení před soudem, řádné a mimořádné opravné prostředky, otázky týkající se vazby a výkonu trestu (příp. ochranných opatření), obhajoba mladistvých, zastoupení poškozených v trestním řízení vč. přihlašování nároků na náhradu škody, trestní oznámení atd.

© ARSYLINE 2021
Upozornění
Zavřít