Rodinné právo

Rozvod sporný a nesporný, společné jmění manželů, majetkové vztahy mezi manžely, vyživovací povinnost, úprava poměrů nezletilých dětí;

Zastupování před soudy a správními orgány, jednání s protistranou (vč. mimosoudního řešení sporů) atd.

© ARSYLINE 2021
Upozornění
Zavřít