Pracovní právo

Vznik pracovního poměru, pracovní smlouva (a další smlouvy), dohody o činnostech konaných mimo pracovní poměr, ukončení pracovního poměru, vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, náhrada škody;

Zastupování před soudy a správními orgány, jednání s protistranou (vč. mimosoudního řešení sporů) atd.

© ARSYLINE 2023
Upozornění
Zavřít