Obchodní právo

Obchodní společnosti a družstva, zakládání a zrušení vč. likvidace obchodních korporací, změny v osobní a majetkové účasti, právní vztahy mezi společníky, zápis údajů do veřejných rejstříků;

Smluvní vztahy, sepis a revize smluv, dohod (vč. posuzování a výkladu uzavřených smluv), spotřebitelské smlouvy, závazkové vztahy vč. postoupení pohledávek, zajištění závazků atd.;

Vymáhání pohledávek, nekalá soutěž;

Výkon rozhodnutí a exekuce, zastupování před soudy a správními orgány, jednání s protistranou (vč. mimosoudního řešení sporů) atd.

© ARSYLINE 2023
Upozornění
Zavřít